Charyzmatyczny nastolatek próbuje zdobyć uznanie kolegów w nowej szkole, udzielając im życiowych porad.