Człowiek o żelaznych pięściach 2

The Man with the Iron Fists 2
1 godz. 30 min.
W feudalnych Chinach wyleczony przez wieśniaków kowal kuje broń z żelaza, aby pokonać watażkę, który zmusza ich do pracy w kopalni srebra.