Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980.