Harriet Tubman ucieka z niewoli i zaczyna działać w podziemiu jako abolicjonistka.