Zwiastun nr 1 2019

produkcja

Harriet Tubman ucieka z niewoli i zaczyna działać w podziemiu jako abolicjonistka.