W celu wprowadzenia zamieszania Twardowsky sprowadza na ziemię Jagę. Boruta za wszelką cenę chce przekabacić ją na swoją stronę.