Jeden na jednego

Il-dae-il
2h 2m
Członkowie tajemniczej organizacji ścigają siedmiu podejrzanych o zamordowanie licealistki.