K2. Dotknąć nieba

1 godz. 12 min.
Dzieci zmarłych alpinistów uczestniczą w wyprawie do podnóża K2.