Zwiastun nr 1 2019

produkcja

Kim i Ron rozpoczynają pierwszy rok szkoły średniej. Bohaterowie odkrywają, że życie w liceum jest trudniejsze niż walka z przestępcami.