Zwiastun nr 1 (angielski) 2020

Marisol dąży do osobistej wolności, lawirując między dwoma obecnymi w jej życiu mężczyznami, kochankiem i przetrzymującym ją brutalnym kuzynem.