plakat filmu Krafftówna w krainie czarów
Dokumentalny portret aktorki, będący jednocześnie portretem epoki w której przyszło jej tworzyć. Główną oś filmu stanowi rozmowa Barbary Krafftównej z Remigiuszem Grzelą.