Ktoś, gdzieś

Somebody Somewhere
28m
Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.