Zwiastun nr 1 (angielski) 2019

produkcja

Pod pieczą swojego wuja młody Levius pnie się po szczeblach brutalnego świata metalboksu. Ktoś spoza ringu śledzi każdy jego ruch.