Zwiastun nr 1 2016

produkcja

Afroamerykańska rodzina próbuje zaaklimatyzować się w małym miasteczku zamieszkałym przez białych ludzi.