plakat filmu Moloch

Moloch

7 min.
Klimat filmu można określić jako industrialny.Miejscem akcji jest ogromna fabryka, wielki przemysłowy kombinat. Stanowi on skomplikowany mechanizm, który zarówno wpływa na ludzkie zachowania jak i jest od nich zależny. W filmie poruszamy się wewnątrz tego mechanizmu stając się świadkiem jego rozruchu, pracy, aż po finalną sekwencję obrazującą symbiozę przeogromnej fabryki i ludzi.