plakat filmu Najważniejszy głos

Najważniejszy głos

Swing Vote
2 godz.
Dwaj kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych stają do walki o głos sympatycznego lekkoducha, Buda.