Negocjator

The Negotiator
2 godz. 19 min.
Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.