Zwiastun nr 1 2016

produkcja

Samotna matka, która została uprowadzona przez tajemniczą organizację, próbuje uwolnić się z rąk swoich oprawców.