plakat filmu Pałac wicekróla

Pałac wicekróla

Viceroy's House
1 godz. 46 min.
Rok 1947. Lord Mountbatten ma nadzorować trudny proces uzyskania niepodległości przez Indie i Pakistan.