Polarny rok

Une année polaire
1h 34m
Idealista Andreas wyrusza na Grenlandię, by w małej rybackiej wiosce uczyć dzieci.