Popiołki

Little Ashes
1h 52m
Historia znajomości i trudnych relacji łączących dwóch XX-wiecznych artystów - Federica García Lorcę i Salvadora Dalego.