plakat filmu Potępiony

Potępiony

The Condemned
1 godz. 53 min.
Dziesięciu więźniów skazanych na śmierć zostaje uwolnionych i przeniesionych do dżungli, gdzie walczą o życie.