Przeżyć: metoda Houellebecqa

To Stay Alive: A Method
1h 10m
Dokument rejestruje pierwsze spotkanie pisarza z Iggy Popem.