Przypadek Johanny Langefeld

1 godz. 30 min.
Nieznana historia Johanny Langefeld, komendantki strażniczek SS w Auschwitz i Ravensbruck, która po wojnie uciekła z polskiego więzienia dzięki pomocy jej byłych więźniarek.