Psi terapeuta w akcji

Canine Intervention
32 min.
Dla Jasa Leverette'a nie ma psa, rasy ani zachowania, których nie dałoby się zmienić na lepsze. Popatrz, jak treser z Oakland pracuje ze zwierzakami i ich właścicielami.