Zwiastun nr 1 (sezon 2) 2018

produkcja

Dokument ukazuje produkcję żywności, ujawniając korupcję, marnotrawstwo i prawdziwe niebezpieczeństwa związane z codziennymi nawykami żywieniowymi.