Rotten

55 min.
Dokument ukazuje produkcję żywności, ujawniając korupcję, marnotrawstwo i prawdziwe niebezpieczeństwa związane z codziennymi nawykami żywieniowymi.