plakat filmu Słońce, to słońce mnie oślepiło
Wyobcowany z wyboru Rafał spotyka człowieka o innym kolorze skóry. To spotkanie zmieni ich życie na zawsze.