Sekcja 8.

Basic
1 godz. 38 min.
Tom Hardy prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia grupy żołnierzy pod dowództwem znienawidzonego sierżanta Westa.