Zinos nie radzi sobie z kierowaniem podupadającą restauracją. Jego pracownicy przejmują stery i przywracają lokalowi dawną świetność.