Stan zagrożenia

Vitals: Una historia humana
59 min.
Zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w szczycie pandemii COVID-19.