Zwiastun nr 1 2018

produkcja

USA

Priest (Trevor Jackson ) - młody, lecz utalentowany diler, uzmysławia sobie, że nadszedł czas na opuszczenie biznesu. Gotów zaryzykować wszystkim dla ostatniego zysku, Priest zmierza do Meksyku, by skontaktować się z kartelem odpowiedzialnym za dostarczanie mu towaru.