Szkoła Babel

La cour de Babel
1h 29m
Rok z życia dzieci, które przyjechały ze wszystkich stron świata do Francji, by uczyć się języka.