Zwiastun nr 1 2019

produkcja

Doktor Lisa Sanders korzysta z pomocy postronnych osób, aby postawić diagnozę w rzadkich i tajemniczych przypadkach medycznych.