Zwiastun nr 1 2018

gatunek

produkcja

Smokes pracuje w budce z taco. Kiedy po przeciwnej stronie ulicy rozpoczyna działalność konkurencja, dochody jego szefa się zmniejszają.