Żyjące na przedmieściach mamy rywalizują między sobą, próbując dowieść, które z ich dzieci jest najlepsze.