Po przedwczesnej śmierci rodziców młoda dziewczyna dobrowolnie udaje się do instytutu Rosewood, gdzie poddawana jest brutalnym eksperymentom.