Zwiastun nr 1 2016

produkcja

Grupa misjonarzy pomaga początkującej australijskiej drużynie narodowej w koszykówce zakwalifikować się na olimpiadę.