Trzy żwawe Debry

Three Busy Debras
15 min.
Surrealistyczna codzienność trzech szalonych gospodyń domowych. Wszystkie trzy noszą imię Debra i mieszkają
zamożnym podmiejskim miasteczku Lemoncurd w stanie Connecticut.