Układ idealny

Georgetown
1 godz. 39 min.
Ulrich Mott, ambitny karierowicz, żeni się z zamożną wdową, aby utrzymywać kontakty z wpływowymi politykami.