Wynalazek

Primer
1h 17m
Grupa znajomych konstruuje nowoczesny wynalazek. Przez przypadek udaje im się stworzyć maszynę do podróżowania w czasie.