Zwiastun nr 1 2010

produkcja

obsada

Navid Navid (on sam)

Payam Akhavan (on sam / ona sama / zespół)

Shirin Ebadi (ona sama)

więcej

Filmowa rekonstrukcja Zielonej Rewolucji, jaka miała miejsce w Iranie w maju 2009 roku. Film odwołuje się do szczególnego rodzaju archiwaliów: do krótkich filmów, nakręconych po kryjomu telefonami komórkowymi lub kamerą video oraz do pisanych w trakcie rewolucji blogów i przesyłanych Twitterem informacji. Blogi oraz teksty z Twittera pokazane zostały w formie animacji.