Jack Strong (2014)

plakat - Jack Strong (2014)

ciekawostki

(6)

błędy w filmie

  • Kukliński (podejrzewając próbę aresztowania go) żąda od milicjantów, aby zjawiła się Żandarmeria Wojskowa, która w tamtym czasie nie istniała. Funkcje policyjne oraz kontrwywiadowcze w siłach zbrojnych PRL, spełniała Wojskowa Służba Wewnętrzna, rozpoznawana po białych otokach czapek i białych pasach.

  • Sasza Iwanow nie mógł być członkiem Smiersza, o co podejrzewał go Kukliński, gdyż ten został rozwiązany w 1946 roku. Mógł on być co najwyżej oficerem III Zarządu Głównego KGB (kontrwywiad wojskowy).

  • Milicjant w areszcie ma stopień tzn. V przyszyte w odwrotną stronę.

  • W scenach pokazujących panoramę Warszawy w latach 70. i 80., widać zegar na Pałacu Kultury i Nauki. Zegar ten został jednak odsłonięty dopiero 31 grudnia 2000 roku.

miejsce kręcenia

pozostałe