"Igrając z możliwością": Ursula Mayer w Zamku Ujazdowskim

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Igraj%C4%85c+z+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85%22%3A+Ursula+Mayer+w+Zamku+Ujazdowskim-142217

Przegląd filmowy "Igrając z możliwością", będący w zamyśle dialogiem z i o praktyce artystycznej Ursuli Mayer, pokazuje różne organizmy i podmiotowości – zarówno ludzkie, jak i nieludzkie – oraz systemy, w których stają się one materią.

Tworząc zbiór różnych pozycji i gatunków artystycznych i burząc linearny porządek, przegląd przedstawia spekulacje na temat tego, co znaczy być człowiekiem w epoce, w której software, hardware i organizmy żywe tworzą jedność. Projekcje, odbywające się przez trzy dni na platformie MOJEeKINO.PL, zachęcają widzów do krytycznej refleksji i dyskusji na temat wystawy Ursuli Mayer "Co nas przetrwa", którą można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do 2 maja 2021.

W pierwszej i drugiej części program skupi się na związkach między ciałem i tożsamością, organizmami i językiem, systemami naturalnymi i sztucznymi w pracach Tuomasa A. Laitinena, P. Staffa, Jenny Suteli, Fabrizia Terranovy, Andrew Normana Wilsona oraz we wczesnych filmach Ursuli Mayer, zgłębiając problemy komunikacji międzygatunkowej, gender i transformacji, reprezentacji i pożądania.

W trzeciej części programu pokazane zostaną filmy Black Audio Film Collective, Cécile B. Evans, Ursuli Mayer i Metahaven. W prezentowanych pracach autorzy przyglądają się strukturom pamięci i wskazują nowe metody reprezentacji w zarysowywaniu wymyślonych przyszłości, kwestionując sposób, w jaki nasze podmiotowości są formowane, hybrydyzowane i opowiadane.

Przegląd "Igrając z możliwością", wysuwając na pierwszy plan postawy ekologiczne, feministyczne i technoposthumanistyczne, prezentując spekulatywne wizje wielu wszechświatów, a wraz z nimi nowych możliwości w teraźniejszości i w przyszłości – buduje pomost między naturą i techniką, nauką i fikcją.

Przegląd filmowy towarzyszący wystawie Ursuli Mayer "Co nas przetrwa" w 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
"Igrając z możliwością"
Czas trwania: 06–08/05/2021
Karnety: 20 zł
Kuratorki: Ursula Mayer, Attilia Fattori Franchini
, Aleksandra Jeglińska
Program

06/05/2021 – I część
"Donna Haraway: Opowieści dla ziemskiego przetrwania", 
reż. Fabrizio Terranova, Belgia 2016, 81'

07/05/2021 – II część
"Gonda", 
reż. Ursula Mayer, Austria 2012, 28'
"Hemocyjanina", 
reż. Tuomas A. Laitinen, Finlandia 2019, 8'
"Holobiont", 
reż. Jenna Sutela, Finlandia 2018, 10'
"Medea",
​​​​​​​ reż. Ursula Mayer, Austria 2013, 13'
"Niemożliwe niegdyś",
​​​​​​​ reż. Andrew Norman Wilson, USA 2016, 3'
"Na Wenus",
​​​​​​​ reż. P. Staff, Wielka Brytania 2019, 13'

08/05/2021 – III część
"Pokój pamięci 451", 
​​​​​​​reż. Black Audio Film Collective / John Akomfrah, Wielka Brytania 1997, 22'
"Czego pragnie serce", 
reż. Cécile B. Evans, Niemcy 2016, 41'
"Niebo Informacji", 
​​​​​​​reż. Metahaven, Korea Południowa 2016, 24'
"Duch Atomu", 
​​​​​​​reż. Ursula Mayer, Wielka Brytania 2016, 20'


Pokazy odbędą się na platformie MOJEeKINO.PL
https://mojeekino.pl/show/igrajac-z-mozliwoscia
Więcej informacji o przeglądzie filmowym na stronie
https://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/igrajac-z-mozliwoscia