James JoyceI

James Augustine Aloysius Joyce

Przez krótki czas studiował medycynę w Prayżu (Francja), ale zagrożenie życia jego matki zmusiło go do powrotu do Dublina.
W 1902 roku ukończył University College w Dublinie (Irlandia).
Zmarł na zapalenie otrzewnej w Zurychu (Szwajcaria).