Jan Kurnakowicz 

8,3
3 703 oceny gry aktorskiej
Jan Kurnakowicz

Dane personalne:

data urodzenia: 27 stycznia 1901

data śmierci: 4 października 1968

miejsce urodzenia: Wilno, Rosja , (obecnie Litwa)

żona Anna Tymińska
Otrzymał następujące nagrody i odznaczenia państwowe:
- 1950 r. - Order Sztandaru Pracy II klasy;
- 1951 r. - Nagroda Państwowa II stopnia;
- 1953 r. - Nagroda Państwowa II stopnia;
- 1954 r. - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;
- 1959 r. - Nagroda Państwowa II stopnia.
W 1920 roku ukończył Szkołę Dramatyczną w Piotrogrodzie (obecnie Petersburg, Rosja).
Musiał przedwcześnie zakończyć karierę z powodu stopniowego zaniku pamięci.