Fragment Rozkazy dotyczące Obiektu 47 2012

Agent T.A.R.C.Z.Y. otrzymuje zadanie odzyskania broni kosmitów używanej do rabowania banków.