Podróż współczesnego, uzależnionego od pornografii Don Jona, który stara się za wszelką cenę zostać mniej samolubnym człowiekiem.