Przez cztery dekady na ziemiach pomorskich łączą się losy Niemców, Polaków i Kaszubów.