plakat filmu Ginący świat

Ginący świat

Racing Extinction
1 godz. 30 min.
Dokument przedstawia działalność człowieka, która prowadzi do upadku flory i fauny.