Small World Teaser nr 1 2020

Czteroletnia dziewczynka zostaje porwana z polskiej wsi. Udaje się ją odnaleźć dopiero po czternastu latach.