Dokument przedstawia dziedzictwo pontyfikatu Jana Pawła II.